Leter du etter nøkkelen til en enklere arbeidshverdag?

Som en etablert aktør innen bemanning og rekruttering, er du klar over at bransjen ikke bare utgjør en meningsfull forskjell, men også har et stort lønnsomhetspotensiale. Ved å rekruttere kritisk og nødvendig arbeidskraft, kan du levere en viktig tjeneste til næringslivet og offentlig forvaltning, samtidig som at du får muligheten til å påvirke menneskers karriereveier. Imidlertid er bransjen sterkt regulert, og for å levere en tjeneste av høyeste kvalitet, krever det høy kompetanse og mange ressurser.

Ta del i et helhetlig forretningskonsept, men behold friheten til drifte ditt eget selskap

Ved å samarbeide med Jobbkretser, vil du få tilgang til en veletablert administrasjon og den økonomiske stabiliteten du trenger for å oppnå fullt utbytte av deres potensiale, uten at det skal gå på bekostning av et allerede etablert konsept. Vi hjelper deg med de administrative oppgavene, og veileder deg i et omfattende og krevende lovverk, slik at du kan fokusere på selskapets kjernevirksomhet.

Lav risiko, moderat investering og en rettferdig fortjenestemodell

Vårt mål er å hjelpe deg med å oppnå suksess, og med vår rettferdige fortjenestemodell gir vi deg full administrativ støtte uten at du trenger å bekymre deg for høye faste kostnader. Gjennom å omforme disse kostnadene til variable, kan du redusere risikoen for din virksomhet, bli mer fleksibel i forhold til endringer i markedet, og sikre at ditt bemanningsbyrå forblir bærekraftig i usikre tider.

Sammen kan vi bli bransjens beste leverandør av arbeidskraft

Du får muligheten til å finne de beste kandidatene til kundene dine og bygge relasjoner uten å kveles av tungt og tidkrevende kontorarbeid. Medarbeiderne er det viktigste vi har, og når du er ansatt i en av Jobbkretsers underavdelinger skal du behandles med respekt og rettferdighet. Vi har tariffavtale, er sertifisert etter ISO 9001: 2015, Revidert Arbeidsgiver, medlem av NHOS m.m. Ved å sentralisere det formelle arbeidsgiveransvaret skal vi sammen øke kvaliteten og seriøsiteten i bemanningsbransjen.

Vi har nøkkelen til suksess!

Er du lei av å slite med en overveldende arbeidsmengde og høyt stressnivå, men ønsker å øke din virksomhets effektivitet, lønnsomhet og fokusere på kjerneoppgavene dine? Eller har du potensiale som ennå ikke er blitt realisert? Kontakt oss i dag for en gratis konsultasjon og la oss hjelpe deg med å oppnå nettopp dette!