Skal et samarbeid føles som en tvangstrøye?

Hvis du ønsker deg noe større slingringsrom enn begrensningene en vanlig franchise-avtale setter, kan et samarbeid med Jobbkretser være en langt bedre løsning for deg i bemanningsbransjen. Et samarbeid med oss er enkelt å komme gang med, det kreves ingen bindingstid, det er billigere enn franchise-varianten, men best av alt – du gir ikke slipp på din egen merkevare. Et samarbeid med oss skal ikke føles som en tvangstrøye, men heller som en komfortabel høyhalset genser.

Bestill gratis demo

Et samarbeid med Jobbkretser er den beste, smarteste, tryggeste og rimeligste løsningen for alle typer bemanningsbyråer. Store som små, franchiser og de som ønsker å starte et byrå har det best sammen med Jobbkretser.

Partneren

skal bruke tiden sin til det de er best på – å finne de beste kandidatene til kundene.

Jobbkretser

er arbeidsgiver, tar seg av alt “kontorarbeid” og følger opp regelverket på en god måte. Et samarbeid med Jobbkretser er derfor den tryggeste og beste måten å drive bemanning på.

Innleier

Når en bedrift trenger ekstra arbeidskraft, kontakter de deg. Du mottar timelister fra innleide medarbeidere på nett eller i App. Kunden godkjenner og du bekrefter – enklere blir det ikke. I andre tilfeller får du nytte av Jobbkretser sin brede erfaring og funksjonalitet.

Partneren

Du har kontroll og henter inn nødvendig mannskap. Jobbkretser sin lønns- og HR-avdeling legger grunnlaget for at de vanskeligste oppgaver blir gjort riktig – slik at blant annet lønn, forsikringer og innleide medarbeideres rettigheter blir ivaretatt. Som arbeidsgiver betaler vi all lønn til medarbeiderne, rapporterer til A-melding, avsetter til feriepenger, tar oss av sykemeldinger/ rettigheter, pensjon, skatt og mye mer.

Innleid arbeidskraft

Men de innleide medarbeiderne blir fast ansatt hos oss i Jobbkretser. Det er en stor fordel for deg. Jobbkretser fakturerer kunde på grunnlag av behandlede timelister og krever inn fordringene sammen med deg.

Når jobben er utført mottar du timelister for behandling og godkjenning.

Vi avregner ditt dekningsbidrag automatisk av faktura som er sendt til innleier, og oversender deg nødvendige bilag for egen bokføring. Enkelt og greit.

Timelistene videresendes til oss i Jobbkretser – som herfra og ut tar oss av alt videre papirarbeid.

Jobbkretser betaler ut all lønn til medarbeiderne, rapporterer inn A-melding, avsetter til feriepenger, tar oss av sykemeldinger/ rettigheter, pensjon, skatt og mye mer.

Derfor er det vi i Jobbkretser som sender faktura til oppdragsgiveren. Din andel blir overført automatisk og umiddelbart, samtidig som vi fakturerer kunde.

Vi i Jobbkretser genererer deretter en faktura fra deg til oss på selve dekningsbidraget.

…og utbetaler dekningsbidraget til deg. Men ikke minst… Din andel blir overført automatisk og umiddelbart, samtidig som vi fakturerer kunde.

Vi betaler ut lønn til alle medarbeidere og du slipper å tenke på likviditet og avsetninger!

Forenkler din hverdag

Et samarbeid med Jobbkretser er den beste, smarteste, tryggeste og rimeligste løsningen for alle typer bemanningsbyråer, store som små, franchise og de som ønsker å starte et byrå, har det best sammen med Jobbkretser.