«Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success.»

– Henry Ford

Ønsker du å starte din egen virksomhet?

Mange har en drøm om å starte sin egen virksomhet; mange får det til, men for noen forblir det kun en drøm. Bemanning og rekruttering er en bransje som ikke bare utgjør en meningsfull forskjell, men det har også et stort lønnsomhetspotensiale. Ved å rekruttere kritisk og nødvendig arbeidskraft, kan du levere en viktig tjeneste til næringslivet og offentlig forvaltning, samtidig som at du får muligheten til å påvirke menneskers karriereveier. Imidlertid er bransjen sterkt regulert, og for å levere en tjeneste av høyeste kvalitet, krever det høy kompetanse og mange ressurser.

Ta del i et helhetlig forretningskonsept, men behold friheten til drifte ditt eget selskap

Ved å samarbeide med Jobbkretser, vil du få tilgang til en veletablert administrasjon og den økonomiske stabiliteten du trenger for å komme i gang med driften av ditt eget selskap, samtidig som du får mulighet til å utvikle ditt unike konsept. Vi hjelper deg med de administrative oppgavene, veileder deg i et omfattende og krevende lovverk, og gir deg den kunnskapen du trenger for å lykkes.

Lav risiko, moderat investering og en rettferdig fortjenestemodell

Vårt mål er å hjelpe deg med å oppnå suksess, og med vår rettferdige fortjenestemodell får du full administrativ støtte, uten krav om store investeringer i form av oppstartskapital. Ved å omforme kostnader som normalt anses som faste, til variable, reduseres risikoen, og du blir mer fleksibel i forhold til endringer i markedet. Samtidig sikrer du at ditt bemanningsbyrå forblir bærekraftig i usikre tider.

Sammen kan vi bli bransjens beste leverandør av arbeidskraft

Du får muligheten til å finne de beste kandidatene til kundene dine og bygge relasjoner uten å kveles av tungt og tidkrevende kontorarbeid. Medarbeiderne er det viktigste vi har, og når du er ansatt i en av Jobbkretsers underavdelinger skal du behandles med respekt og rettferdighet. Vi har tariffavtale, er sertifisert etter ISO 9001: 2015, Revidert Arbeidsgiver, medlem av NHOS m.m. Ved å sentralisere det formelle arbeidsgiveransvaret skal vi sammen øke kvaliteten og seriøsiteten i bemanningsbransjen.

Vi har nøkkelen til suksess!

Har du lyst til å starte for deg selv, og vurderer en karriere innen bemanning? Vi gir deg den hjelpen du trenger for å komme i gang! Kontakt oss i dag for en gratis konsultasjon!