Slik fungerer det

Et samarbeid med Jobbkretser er den beste, smarteste, tryggeste og rimeligste løsningen for alle typer bemanningsbyråer, og gjør at Partneren skal bruke tiden sin til det de er best på –
Å finne de beste kandidatene til kundene.

Jobbkretser

Er arbeidsgiver, tar seg av alt “kontorarbeid” og følger opp regelverket på en god måte. Et samarbeid med Jobbkretser er derfor den tryggeste og beste måten å drive bemanning på.

Innleier

Når en bedrift trenger ekstra arbeidskraft, kontakter de deg. Du mottar timelister fra innleide medarbeidere på nett eller i App. Kunden godkjenner og du bekrefter – enklere blir det ikke. I andre tilfeller får du nytte av Jobbkretser sin brede erfaring og funksjonalitet.

Partneren

Du har kontroll og henter inn nødvendig mannskap. Jobbkretser sin lønns- og HR-avdeling legger grunnlaget for at de vanskeligste oppgaver blir gjort riktig – slik at blant annet lønn, forsikringer og innleide medarbeideres rettigheter blir ivaretatt. Som arbeidsgiver betaler vi all lønn til medarbeiderne, rapporterer til A-melding, avsetter til feriepenger, tar oss av sykemeldinger/ rettigheter, pensjon, skatt og mye mer.

Innleid arbeidskraft

Men de innleide medarbeiderne blir fast ansatt hos oss i Jobbkretser. Det er en stor fordel for deg. Jobbkretser fakturerer kunde på grunnlag av behandlede timelister og krever inn fordringene sammen med deg.

Sluttbehandling av timelister

Når jobben er utført mottar du timelister for behandling og godkjenning.

Vi avregner ditt dekningsbidrag automatisk av faktura som er sendt til innleier, og oversender deg nødvendige bilag for egen bokføring. Enkelt og greit.

Timelister til administrasjon

Timelistene videresendes til oss i Jobbkretser – som herfra og ut tar oss av alt videre papirarbeid.

Herunder rapportering til Aa-registeret, avsetning til feriepenger, ev. håndtering av sykemeldinger/rettigheter, pensjon/OTP, skatt og mye mer.

Faktura til kunde

Timelistene administreres så videre til å danne et fakturagrunnlag, som vi sender til oppdragsgiver.

Jobbkretser holder også rutinemessig oppfølging iht. innkreving og inkasso. I samarbeid med partner
ønsker vi å oppnå at kundene betaler faktura på eller før forfall.

Partneravregning

Samtidig som at faktura til kunde/oppdragsgiver er utstedt, vil Jobbkretser automatisk generere en faktura fra partner til Jobbkretser, som inneholder partner sitt dekningsbidrag.

Utbetaling

Overførselen av dekningsbidraget skjer deretter umiddelbart, og er å regne som forskuttert til partner, uten å måtte vente på at kunde/oppdragsgiver har betalt.

Lønn til medarbeider

Lønn til medarbeider er så utbetalt uavhengig av faktura og innkreving. Du som partner slipper på den måten å tenke på likviditet og avsetninger!