Er du konsulent med egne oppdragsgivere?

Fra 1. januar 2024 må alle virksomheter som har som formål å drive utleie av arbeidskraft i Norge, ha en godkjenning som bemanningsforetak av Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet kan ikke godkjenne enmannsbedrifter som bemanningsforetak. Jobbkretser tilbyr en godkjent plattform som både gir deg trygghet som konsulent og full fleksibilitet.

Ta del i et helhetlig forretningskonsept, men behold friheten til å leie deg selv ut som konsulent

Ved å samarbeide med Jobbkretser vil du bli ansatt hos en veletablert arbeidsgiver, samtidig som du beholder friheten til å administrere din egen arbeidshverdag. Jobbkretser vil veilede deg i et omfattende og krevende lovverk, og gir deg den kunnskapen du trenger for å lykkes med din egen oppdragsportefølje

Sammen kan vi bli bransjens beste leverandør av arbeidskraft

Jobbkretser tilbyr en løsning hvor arbeidsgiveransvaret, lønn, fakturering, og alle formalia rundt arbeidsforholdet, utføres av Jobbkretser. I samarbeid med oss bygger du din egen merkevare, finner dine egne kunder, samt løser oppdrag slik du selv ønsker. Dersom du selv ikke har videre oppdrag, eller ønsker flere oppdrag, vil vi gjennom våre nettverk av kunder og partnere gjøre det vi kan for å gi deg passende oppdrag.

Jobbkretser er ikke en fakturaløsning!

Som arbeidsgiver vil Jobbkretser sikre dine rettigheter som ansatt. Som utleid er du ansatt og får blant annet lønn,  feriepenger, forsikring og oppfølging ved sykefravær. Du slipper kostnader og system relatert til regnskap, skatt og avgift, HR, rapportering, kundeoppfølging, formalisering av oppdrag m.m.

Våre godkjenninger og sertifiseringer gir trygge rammer både for deg og dine oppdragsgivere.

Jobbkretser AS er et godkjent bemanningsforetak, NHO Medlem, revidert arbeidsgiver, ISO-sertifisert, EPIM/JQS-registrert Start Bank Registret, medlem av samarbeid for sikkerhet og en godkjent renholds-bedrift.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale!