Partnerprogrammet

Ditt byrå utvikler sitt eget konsept og merkevare, mens Jobbkretser er arbeidsgiver og betaler lønn til alle medarbeidere. – Du slipper å tenke på likviditet.

Som Partner tar du del i Jobbkretser sitt partnerprogram, utformet for å gi en god, trygg og stabil opplæring og videreutvikling av byrået og de ansatte.

Bemanningsbransjen har det best med Jobbkretser.

Nedenfor finner du alt Jobbkretser-samarbeidet inneholder:

  • Oppsett av partner i systemer og portal
  • Opplæring – Alle moduler
  • Tilpasning av epostmaler, sms, automatiske utsendelser m.m.
  • Oppsett av dokumentmaler
  • Logopakker – RA, ISO, EPIM, Startbank
  • Utarbeiding av rutiner og risikovurderinger
  • Oppfølging og oppstartspakke med informasjon
  • Medlemskap i NHO service og handel
  • Tilgang til HR- og Support-tjenester
  • Innkreving/inkasso

Partnerportalen:

Alle partnere får tilgang til Jobbkretser sin egen Partnerportal. Portalen inkluderer informasjon om samarbeidet, som for eksempel faktura, partneravregning og «holdback». Den inneholder også nøkkelinformasjon som bankoverføringer, regnskapsinformasjon og andre nøkkeltall.

Alle partnere jobber under Jobbkretser sine sertifiseringer som pr. i dag er: ISO 9001, Revidert Arbeidsgiver, Startbank og EPIM.
Partner blir og medlem av NHO Service og Handel som en del av Jobbkretser.

Tilgang til bemanningsinfo.no, som sørger for database over alle rutiner og relevante forhold rundtlov og etikk. Nettsiden stiller også med bransjenyheter og annen nyttig informasjon.

Jobbkretser lønner etter godkjente timelister. All lønn rapporteres, utbetales og bokføres av Jobbkretser. Det er derfor ikke behov for Partner å vise til egen likviditet. Lønnsavdelingen er tilgjengelig for alle medarbeidere, og gir god og trygg oppfølging til alle ansatte.

Alle faktura til sluttkunde faktureres og kreves inn av Jobbkretser. Vår fakturahåndtering, med purring og inkasso, gjør innkrevingen profesjonell og effektiv.

HR-avdelingen er tilgjengelig for HR-relaterte spørsmål, og bistår ifb. regelverk, sykefraværsoppfølging, permisjoner, rapportering til NAV m.m. HR-apparatet står tilgjengelig ved krise med en døgnåpen vakttelefon.

Ved fakturering til innleier, forskutterer Jobbkretser Partner sitt dekningsbidrag og overfører dette til partner sin driftskonto. På denne måten blir Partner tilgodesett sin andel umiddelbart, og slipper å vente til innleier betaler faktura. Avregningen skjer automatisk og nødvendige bilag for egen bokføring blir utstedt.

Dokumentbanken inneholder alle nødvendige dokumenter og kontrakter som benyttes for bemanning. Her finnes alt fra arbeidsavtaler, oppdragsbekreftelser, til cv maler og kundekontrakter mm.

Bemanningsakademiet er en læringsplattform som skal bidra til å gi en unik og strukturert opplæring i bemannings-rutiner, sertifiseringer, HMS, AML mm. Akademiet er Norges første bemanningsakademi og gir partnere en helt ny form for trygget og kunnskap.

Markedspakke med samarbeidslogoer, brosjyrer til innleier, medarbeider, giveaways mm. er tilgengelig for alle partnere hos Jobbkretser.

Gi kundene og medarbeiderne tilgang til selvbetjentportaler via nett og APP. Her kan kunden blant annet booke medarbeidere selv, få oversikt over alle faktura/innbetalinger, oppdragsbekreftelser, lønnsoppgaver, timelister og registreringer mm. En komplett løsning som ivaretar GDPR på en utmerket måte.

Tilleggstjenester

Jobbkretser tilbyr et utvalg av tilleggstjenester som den enkelt partner kan velge å benytte seg av. Innkjøpsavdelingen forhandler frem gode lokale og nasjonale rammeavtaler, som gir partnere lavere priser og skreddersydde løsninger.